เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการดูแลเว็บไซต์ WORDPRESS

การออกแบบเว็บไซต์ WordPress, บริการออกแบบเว็บไซต์ WordPress, ออกแบบธีม WordPress แบบกำหนดเอง, ออกแบบเว็บไซต์ WordPress รองรับมือถือ, ออกแบบเว็บไซต์ WordPress แบบมืออาชีพ, บริษัทออกแบบเว็บไซต์ WordPress, บริการดูแลเว็บไซต์ WordPress, สนับสนุนและดูแลเว็บไซต์ WordPress, การจัดการเว็บไซต์ WordPress, โซลูชันเว็บไซต์ WordPress, บริการปรึกษา WordPress, หน่วยงานบริการ WordPress แบบครบวงจร, การปรับแต่ง SEO สำหรับ WordPress, การปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ WordPress, การออกแบบเว็บไซต์ WordPress, WordPress Design Services, Custom WordPress Themes, Responsive WordPress Design, Professional WordPress Website Design, WordPress Web Design Company, WordPress Maintenance Services, WordPress Support and Maintenance, Managed WordPress Hosting, WordPress Website Management, WordPress Security and Updates, WordPress Website Solutions, WordPress Consulting Services, Full-Service WordPress Agency, WordPress SEO Optimization, WordPress Performance Tuning, รับดูแลเว็บไซต์รายเดือน, รับดูแลเว็บไซต์รายปี, รับแก้ไข WordPress,
  • อัพเดทข้อมูลภายในเว็บไซต์ ปริมาณตาม Packet ที่ใช้งาน
  • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์
  • อัพเดท Software WORDPRESS ลบ/ติดตั้งปลั๊กอิน
  • แก้ไขส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (ไม่รวมการเปลี่ยน Theme)
  • สำรองข้อมูล/กู้คืนข้อมูลในกรณีที่เว็บไซต์มีปัญหา
  • ติดตาม/ตรวจสอบ วันหมดอายุ Host+Domain (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเช่า HOST+DOMAIN ยกเว้น Packet PRO)
  • การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ เช่นการลงรูปสินค้า เขียนบทความ ลูกค้าต้องนำส่งรูปภาพและข้อความให้กับทาง OK COM
  • ทำเว็บไซต์กับ OK COM ทุก PACKET มี Keyword และทำ SEO เบื้องต้นให้
  • สัญญาดูแลเว็บไซต์มีอายุ 1 ปี ชำระค่าบริการครั้งเดียวหรือจ่ายรายเดือน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับพนักงานขายของเรา